Packagings on a diet

22.1.2024 Packagings on a diet – men hvem tør være first mover?  Det er ikke kun materialers genanvendelighed og det bæredygtige aspekt generelt, der skal overvejes, når nye emballager ser dagens lys. Det er også, hvordan emballagen kan reduceres og minimeres, så vi kan nedbringe Læs mere

Nutrition hacking

20.12.2022. Inddrag nutrition hacking i emballagedesignet, hvis dit produkt bidrager til forbrugerens individuelle sundhed.  Der er tale om et paradigmeskifte i vores måde at håndtere vores individuelle sundhed på. Covid-19 har skubbet yderligere til denne udvikling. Derfor er nutrition hacking en trend man skal tage Læs mere

Den positive revolution

12.12.2022. Opmuntring og positive budskaber – både til os selv og andre  Den positive revolution er en tendens, der har været på vej længe. Det er blevet mere okay at bryde tabuer omkring psykiske udfordringer og man møder i stigende grad forståelse og opmuntringer, der Læs mere

Direct to consumer

1.9.2022. Direct to consumer – når e-commerce ændrer spillereglerne for emballagedesign   I takt med et kraftigt stigende onlinesalg ændrer mængden af emballage sig også. Vi ser ind i at skulle skabe andre typer emballager, så vi kan mindske forbruget af unødvendig pap, plastik osv. Læs mere